Off White Blog

קטנוע אמפיבי

אַפּרִיל 18, 2024

קלנועית אמפיבית זו יכולה להיות משמש ביבשה כמו קלנועית רגילה, וכמדחף לשחייה בזכות שני מנועי הרכזת שלה. כיף סופר לילדים.

Skidscooter עוצב על ידי יונג ג'ייו וזכה בפרס עיצוב אדום.

Skidscooter מתפקד בכיוונים שונים מאוד בכל סביבה ומאפשר שתי חוויות משתמש שונות מאוד במוצר אחד.

זה נועד להקל על המעבר בין שתי הסביבות בצורה חלקה ככל האפשר. פעולה מסתובבת אחת מכינה את המוצר משימוש בקרקע לשימוש במים. דרך trendhunter


טוטיטו - משאית זבל (אַפּרִיל 2024).


מאמרים קשורים