Off White Blog
שעון קרטייה שני קונספטים

שעון קרטייה שני קונספטים

מאי 21, 2022

שעון קרטייה שני קונספטים

לאחר חמש שנים של מחקר ופיתוח, קרטייה חושפת את הדור הבא בטכנולוגיית ייצור שעונים באמצעות ה- ID Two Concept Watch שלהם.

עם מספר הזיהוי השני, המטרה הייתה להגדיל את כמות האנרגיה המאוחסנת בחלל נתון תוך הקטנת כמות האנרגיה הנצרכת על ידי המתנד.

התוצאה: שעון שמייצר 30% יותר כוח וצורך רק כמחצית השעון כמו שעון מסורתי, ומספק רזרבה של 32 יום בתיק של 42 מ"מ בלבד.

השעון הוא מעקב אחר ה- Cartier ID One משנת 2009, השעון הראשון בעולם "בחינם סיכה". למרבה הצער שעון זה לעולם לא זמין, בכל מחיר, לאף אחד.

קרטייה מזהה שני קונספט צפה אחורה


יומן גוגל - חלק שני | יומנים, הוספת אירועים ועריכתם (מאי 2022).


מאמרים קשורים