Off White Blog

"הטיפה" מאת פרייר

מאי 26, 2022

ספריית די - וי - די זמנים מודרנים

כאשר הכל נמס על פני כדור הארץ, נשלחת גיבורה מדהימה לחלל כדי לרענן את העולם עם בקבוק Perrier ...

הסרט הקצר ("הטיפה") מציג את הדוגמנית איימי ביילי שמנסה להציל את האדמה המתכה מפגעי השמש בעזרת טיפה אחת בלבד של מים מינרליים של פרייר.

פרסום מודעה מדהימה ויזואלית זו לא יכול להיות מושלם יותר מכיוון שהחום בקיץ מתחיל למסור את מחירו, לכן בדוק אותה למטה.

Perrier הוא מותג של מים מינרליים בבקבוקים המיוצרים ממעיין בגרגזה במחלקת גארד בצרפת. הקפיץ מוגז באופן טבעי.

מאמרים קשורים