Off White Blog
קמפיין אלי סאב סתיו 2012

קמפיין אלי סאב סתיו 2012

מאי 26, 2022

אלי סאב סתיו חורף 2012

קמפיין המודעות של אלי סאב בסתיו 2012 יצא לאקרנים והוא מציג את קרלי קלוס שנלקח באלגנטיות על ידי גלן לוקפורד.

קמפיין המודעות של אלי סאב בסתיו חורף 2012קמפיין אלי סאב בסתיו חורף 2012אלי סאאב קרלי קלוס


מי באמת המציא את עגבניית השרי? | מהצד השני עם גיא זהר - 12.3.2019 (מאי 2022).


מאמרים קשורים