Off White Blog

שעון של ג'קט דרוז Seule Aiguille

אַפּרִיל 18, 2024

שעון Jaquet Droz Seule Aiguille הוא אחד מהתוכניות האלגנטיות הבולטות ביותר שעלה לראשונה בבאזל השנה.

שמו הצרפתי רומז על יד השעה הפלדה הכחולה היחידה שלה, שמשלימה מהפכה סביב החוגה אחת ל 24 שעות.

אבל איך אתה מספר את הדקות? ועליכם להעריך עד לרבעון הקרוב ביותר, על ידי שימוש בסימוני החשיש בין השעות.

מאמרים קשורים