Off White Blog

קרי ווטילאינן כרונומטר 27

מאי 6, 2021

טרי מהזכייה שלו בגראנד פרי דה ג'נווה 2007 עבור שעון היד של Observatoire, היצירה החדשה של קארי וווטילאין בשנת Baselworld השנה מייצגת סטייה ניכרת מאוסף החזרות העשרוניות שלו עם מקרי שעון מעגליים.

הכרונומטר 27, שנקרא כך בגלל קליבר 27 שהוא מאכלס, הוא ההצעה השנייה של ווטילאינן של שעון מצפה. שעונים אלה נוצרו באופן מסורתי לשימוש במבחני תזמון, בגלל הדיוק החריג שלהם, ולא היו זמינים לציבור באופן מסחרי.

בכרונומטר 27 מוצגות שעות, דקות ושניות בתתי חיוג נפרדות המצטלבות, תוך ניצול מלא של המרחב המוארך של התיק. כמו המצפה, גם וווטילאין בחר להשתמש בשילוב ברגט / גרוסמן למעיין האיזון.

דרך האשנב
מאמרים קשורים