Off White Blog

מוריס לקרוז זכרון 1 שעון

מאי 23, 2022

מוריס לקרואה בדיוק חשף את ה- Memoire 1 המהמם שלהם, המאכלס מספר חידושים תחת פני השעון המהודר של ה- Memoire.

זהו השעון המכני הראשון עם פונקצית זיכרון. בתוך מארז הזהב הלבן נמצא תנועה אוטומטית של תכשיט 48, דיסק שעות מבוסס מינרלים שקוף, וכרונוגרף עם "זיכרון מכני" שיכול לזכור זמנים שחלפו.

לדוגמה, באפשרותך לעבור למצב כרונו, להגדיר את הידיים לשעון 12 ואז לחזור למצב צפייה והידיים יחזרו למצב הנכון שלהן.

זה אמור להיות עם מחיר קמעונאי של £ 135,000 (270,000 $).

מקור: רכישה / לוסוריאנית

לוב - השואה האילמת (מאי 2022).


מאמרים קשורים