Off White Blog
המודרניזם מחדש: תערוכת האמנות בסינגפור

המודרניזם מחדש: תערוכת האמנות בסינגפור

אַפּרִיל 6, 2024
  • במסגרת התערוכה הבינלאומית הראשונה של הגלריה בסינגפור, יוצגו עבודות של אמני מופת כמו אנרי מאטיס. שיתוף הפעולה, כותרת מחדש את המודרניזם, ליד הגלריה ומרכז פומפידו, פריז היא אחד האירועים הרבים המאורגנים עבור ויולה! הפסטיבל הצרפתי סינגפור. יותר מ -200 יצירות מארבעים אמנים שונים שהגיעו מסינגפור, דרום מזרח אסיה ואירופה יקראו לבית המשפט העליון של סינגפור לשעבר עד 17 ביולי.

למידע נוסף בנושא מחדש את המודרניזם התערוכה, בקר ב- L’Officiel סינגפור.


רע לתפארת: יהושע גריפית; מדרשת פיינברג / המשכן למוסמכים על-שם דוד לופאטי, מכון ויצמן למדע (אַפּרִיל 2024).


מאמרים קשורים