Off White Blog

חבילת ניתוחים פלסטיים ללא הגבלה בהמפטונס תמורת 500,000 $ קרא עוד: חבילת ניתוחים פלסטיים ללא הגבלה בהמפטונס תמורת 500,000 $

מאי 23, 2022

מנתח פלסטי בניו יורק מציע חבילה של 500,000 $ עסקה הכוללת השכרת בית קיץ בהמפטונס, וכל הניתוחים הפלסטיים שאתה רוצה, "מתוך סיבה"!

הוא גם זורק נהג, שף אישי ואחות לטפל בפצועים בניתוח - גאוקר

חבילת ניתוחים פלסטיים ללא הגבלה

מאמרים קשורים