Off White Blog
אתר נופש סולארי

אתר נופש סולארי

מאי 21, 2022

אתר נופש צף סולארי

מעצב התעשייה האיטלקי, מישל פוזולנטה, הציג חבילת מלונות יוקרה צפה רעיונית שלטענתו יכולה להיות עצמית לחלוטין בזכות תאי השמש הרגישים לצבע שישולבו בקירות האונייה.

פנים נופש צף סולארי

פוזולאנטה מציע כי ניתן לנווט את אתר הנופש הסולארי שלו באמצעות קווי חוף אקזוטיים, ואילו ששת הנוסעים התושבים שלו צופים בחיות בר ימיות בזכות "נורת התצפית" מתחת למים.


חדר שינה נופש צף סולארי

קרא את שאר הסיפור @ gizmag

נורת תצפית סולארית צפה סולרית


תחנת הכוח התרמו-סולארית הגדולה בעולם - בישראל (מאי 2022).


מאמרים קשורים